principles_banner

Naši principi

Naši principi

our principles

Kupci

 • Kupci su naš Bog, a kvaliteta je Božji zahtjev.
 • Zadovoljstvo kupaca jedini je standard za testiranje našeg rada.
 • Naša usluga nije samo postprodaja, već i cijeli proces.Koncept usluge prolazi kroz sve karike proizvodnje.

Zaposlenici

 • Nadamo se da je sigurnost proizvodnje svačija odgovornost
 • Poštujemo, vjerujemo i brinemo o našim zaposlenicima
 • Smatramo da plaća treba biti izravno povezana s učinkom na poslu te se treba koristiti bilo kakvim metodama
 • Kad god je to moguće, kao poticaji, dijeljenje dobiti itd.
 • Očekujemo da će zaposlenici pošteno raditi i za to dobiti nagradu.
our principles
our principles

Dobavljači

 • Razumna cijena sirovina, dobar pregovarački stav.
 • Tražimo od dobavljača da budu konkurentni na tržištu u pogledu kvalitete, cijene, isporuke i obujma nabave.
 • Već dugi niz godina održavamo suradnju sa svim dobavljačima.